Oro är den ränta man får betala när man lånar bekymmer av framtiden!

Ge blod, Information från blodcentralerna i Sverige, http://www.geblod.nu
NetDoktor.se - diskutionssionsforum m.m, http://www.netdoktor.se
Barncancerfonden, http://www.barncancerfonden.se
Ideell intresseorganisation för gyncancerdrabbade, http://www.gynsam.se
Mötesplats för cancersjuka, http://www.cancersamtal.nu
Svenska läkemedelsverket, http://www.mpa.se
Dagens medicin, http://www.dagensmedicin.se/nyheter
Cancerfonden, http://www.cancerfonden.se
Forskning och framsteg, http://www.fof.se
Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se
Vårdalstiftelsen, http://www.vardal.se
Tobaksfakta, http://www.tobaksfakta.org
Vårdguiden - Stockholms läns landsting, http://www.vardguiden.se
Apoteket, http://www.apoteket.se
Sjukvårdsrådgivningen, http://www.1177.se
Codex - regler och riktlinker för forskning, http://www.codex.uu.se
Nyheter inom hälsa, medicin, forskning och läkemedel, http://www.nymedicin.com
Läkemedelsförmånsnämnden, http://www.lfn.se
Ronden - oberoende vårdtidning, http://www.ronden.se
Läkemedelsinformation till sjukvården, http://www.janusinfo.se
Fass, http://www.fass.se


// Christian Billeskans
- info@cancerinformation.se //

www.christianbilleskans.se | www.billeskans.se | www.baraskit.se